2021 YKS'DE OBP KALDIRILMALIDIR!

   

EĞİTİM SÖZ-SEN ;BASIN AÇIKLAMASI-KAMUOYUNA DUYRULUR!MEB’E ÇAĞRIMIZDIR…

2021 YILINDA YAPILACAK YKS’de OBP KALDIRILMALI YADA ETKİSİZLEŞTİRİLMELİDİR!

        2020 yılının Mart ayından itibaren öğrenciler yüz yüze eğitime katılamadılar. Bu yıl 1.dönem başlangıcında sadece 12.sınıflar kısmen okullara gidebildiler ancak buda verimli olmadığı gibi daha sonra salgının artmasıyla birlikte onlarda da yüz yüze eğitim kaldırıldı. Covid-19 salgını tüm Dünya’yı etkiledi. Bir çok ülke eğitimi uzaktan eğitim sistemiyle yürütüyor. Ülkemizde de uzaktan eğitim kısmen olanaklar ölçüsünde yürütülmekte. İller arasında, okullar arasında ve kırsal kesimi de katarsak uzaktan eğitime tam anlamıyla erişebilen iyimser bir tablo çizersek ,yarı yarıya diyebiliriz. Bu durumda üniversiteye yerleştirmede OBP etkisi önemli olduğundan bunun nasıl belirleneceği ise eğitimde fırsat eşitliğini ortadan  kaldıran bir durum olduğu açıkça görülmektedir.

Üniversiteye yerleştirme puanını oluşturan iki bileşenden biri OBP, yani Orta Öğretim Başarı Puanıdır. Öğrencinin lisede aldığı tüm notların yıl yıl ortalamaları hesaplanır. Sonra 9, 10, 11 ve 12. Sınıf ortalamalarının da ortalaması alınır. Bu, diploma notu dediğimiz notu oluşturur.

Hesaplanan diploma notları 5 ile çarpılarak en küçüğü 250 en büyüğü 500 olmak üzere OBP’ ye dönüştürülür. Bu puan oluşturulurken okul türünün hiçbir önemi yoktur. Öğrencinin fen lisesinden ya da meslek lisesinden mezun olmuş olması herhangi bir fark oluşturmaz. Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrenci hangi okuldan mezun olursa olsun OBP’ si 80 x 5=400 olacaktır.400x0,12=48 puan getirir. OBP en düşük 30,en yüksek ise 60 puan getirir.

Hesaplanan bu puanın 0,12’si alınarak öğrencinin ham puanına eklenir ve öğrencinin yerleştirme puanı belirlenir. Burada bir öğrencinin alabileceği OBP maksimum 60 minimum  30 puan olmaktadır. Çünkü bir öğrencinin diploma notu en fazla 100 en az 50 olabilir. İşlemi diploma notu en yüksek öğrenci için uyguladığımızda; 100 x 5=500 ve 500 x 0,12=60 elde edilir. Diploma notu en düşük öğrenci için uyguladığımızda ise;  50 x 5=250 ve 250 x 0,12=30 puan alacağını görürüz.

     Eğitim Söz-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda üzerine düşeni şimdiden yaparak ,ÖSYM ile hareket edip, bu konu üzerinde fırsat eşitsizliği yaratacak olan OBP için ortak çalışma yapıp durumu deklare etmeliler. Öğrenciler, salgında eğitime eşit şartlarda erişemediği gibi okullarda yazılılar yapılamadı. Özel okulların da çıkar ilişkisine dayalı bir mantıkla notları şişirdikleri aşikardır. Bütün bunları tümüyle değerlendirdiğimizde, uzaktan eğitimin yarattığı olumsuzluklar da tüm öğrenciler açısından ortadadır. Kiminin internet erişimi olamadı, kimi yerde internet vericisi etkisiz, kiminin teknolojik  araç-gereci yok. Objektif bir değerlendirme hem devlet okulları açısından hem de özel okullar açısından yapılamayacağı, büyük bir adaletsizlik yaşanacağı görülüyor. “Hakkaniyetli  bir üniversite sınavı için 2021 YKS’de, OBP etkisi sıfırlanmalıdır. OBP etkisizleştirilmelidir.’’

                                                                                         Eğitim Söz-Sen MYK Adına

                                                                                        Genel Başkan Nihat AYDIN

Eklenme Tarihi: 27-12-2020