AYM ÖNÜNDEN SESLENDİK!

   
Kamu Sendikaları Platformu olarak;Anayasa Mahkemesi önünden %2 Sendikal Baraj sisteminin kaldırılması ve AYM'de olan konunun biran önce gündeme alınıp görüşülmesi için basın açıklaması yaptık.Bağımsız kamu sendikaları olarak %2 Sendikal Barajın tekelci,işbirlikçi yandaş siyasi sendikalar yarattığına değindik.Baraj sisteminin Sendikal örgütlenmeye engel olduğunu ve bu durumun yandaş sarı sendikalar için rüşvete dönük bir uygulama olduğunu,bu adaletsiz uygulamanın Anayasamıza ve ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu belirttik.Daha önce uygulanmaya çalışılan %1 Baraj sistemini Danıştay'ın iptal ettiğini ve yine aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin de sendikal harekette fırsat eşitliği yaratması için,bir an önce görüşüp iptal etmesini tüm kamu çalışanları adına söyledik.

Eklenme Tarihi: 17-10-2023