17 EKİM 2023 TARİHİNDE %2 SENDİKAL BARAJ ENGELİNE KARŞI AYM ÖNÜNDEYİZ!

   
17 Ekim 2023 Salı günü %2 Sendikal Baraj Engeline karşı 
AYM önünde Bağımsız Sendikalar ile birlikte Basın Açıkla-
ması yapacağız.Geçen yıl yandaş ,tekelci sendikalar tarafın-
dan siyasi erkin güce dayatılan ve  Meclis Sanayi Grubunda
geçerek mecliste kabul edilen KHK'yi CHP AYM'ye götürmüş
idi.O zamandan bu zamana AYM gündemine gelmeyen ve 
görüşülmeyen KHK maddesi kamu alanında mücadele eden
bağımsız sendikaları toplu görüşme primi almama yönünde 
doğrudan etkilemektedir.Bu durum dolaylı olarak bir nevi sendikal tercihe,örgütlenmeye de bir darbedir.Demokrasinin gelişmesi ancak bağımsız sivil toplum örgütleri ile olabilir.Bu nedenle %2 Sendikal Baraj sistemine karşıyız.AYM ILO sözleşmelerine ve Anayasamıza aykırı olan bu adaletsiz uygulamayı daha önce nasıl %1 Baraj Sistemi Danıştay tarafından Red olduysa,yine aynı Emsal hukuk değerinde iptal edilmesi kamu vicdanı açısından değerlidir,önemlidir.

Eklenme Tarihi: 15-10-2023