ANASAYFA >> YENİDEN MERHABA


NİHAT AYDIN
Genel Başkan

YENİDEN MERHABA
   22 Ekim 2010 yılında kurduğumuz Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası (Eğitim Söz-Sen)yaklaşık 5 yıldır ödün vermediği çizgisiyle yoluna devam etmektedir.

    Eğitim Söz-Sen kurulur kurulmaz resmiyetini ülkemizin en büyük sorunu olan ''Sözleşmeli Kölelik'çalıştırılma biçiminin ortadan kaldırılması için uğraşmış ve bu konuda 70 bin sözleşmeli öğretmenin kadroya geçirilmesi sürecinde en somut çalışmayı tüm bileşenleriyle yaparak 4/B statüsünü sonlandırmıştır.Tabii ki her zaman ki gibi bu olaydan da nemalanmak isteyen sarı sendika yetkilileri bir kaç pozluk resimlerle 'Biz yaptık' demeyi ihmal etmemişlerdir.Bu süreci yaşayan tüm eğitim çalışanları Eğitim Söz-Sen'in neler yaptığını çok iyi bilir.
     Kısaca o döneme gidip hafızamızı yoklarsak;O dönemlerde neler yapıldığına bir göz atalım.
4/B statüsünün kaldırılması için Mecliste ki tüm siyasi parti grupları ile siyasi partilerin liderleriyle bire bir görüşmeler yapıldı.Her birine 'kadroya Geçirilme'konusunda kanun teklifleri verildi.Yine aynı şekilde Meclis Eğitim Komisyonu'na dosya verildi.Dönemin başbakan yardımcısı Hüseyin ÇELİK ile görüşüldü.Konun bizzat takipçisi olacağı sözü alındı.Kamuoyunda gündem oluşturmak için çeşitli ilgi çekici eylemler tertiplendi.Basın açıklamaları yapıldı.Bakanlar kurulunun 2011 seçiminden önce son kez toplanması için kamuoyu oluşturuldu.Başbakanımızdan verilen kadro sözünün tutularak seçimden önce hayata geçirilmesi istendi.
Böylece en son 20 Mayıs 2011 tarihinde yapılan eylemle tüm ülke basınında ve ulusal T.V de gündem oluşturuldu.Eylemin ardından Haziran'ın ilk haftası Bakanlar Kurulu toplanarak sözleşmeli 70 bin öğretmen kadroya geçirildi.
     Sadece bunları yapmakla kalmadık;
-Sözleşmeli öğretmen kan kanseri rahmetli Metin KURTÇU'yu sahiplenerek hastalığı nedeniyle sözleşmesinin fesih edilmesini kınadık,kamuoyu oluşturduk,ailesiyle görüştük.Basın açıklamaları yaptık.Yardımlar tertipledik.
-Bilişim öğretmenlerinin düşürülen ders saatlerinin geri kazandırılması ve norm fazlalılığından kurtulması için eylemler yaptık.TDK nezdinden görüşmelerde bulunduk.Sonunda bu uğraşlarımız kazanım olarak geri döndü.
-Alan dışı atamalara dur dedik.Bunun için 2012 yılında Danıştay 2.dairesinde dava açtık.Davanın kısmi olarak yürütümünü durdurduk.Sertifikasız ve belgesiz geçişlerin önünü kestik.Herkesin kendi alanında çalışması ve mutlu olması,verimli olması için uğraştık.Birçok pişman olup alan değiştiren öğretmenlerimiz de MEB ile görüşmelerimiz sonucu tekrardan alanlarına dönme imkanı sağladı.Alan dışı atamalarla ilgili davamız esastan hala devam etmektedir.Çünkü davaya yüzlerce müdahil katılmıştır.
-Eğitim sorunlarıyla ilgili olarak sendikamız kitle örgütleriyle birlikte Ankara'da eğitim çalıştayı yaptı.Çalıştay raporlaştırıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.Bir örneği MEB'e gönderildi.
-Sendikaların haklı grevlerine bulunduğumuz yerlerde destekler verdik.
-Serbest kıyafet uygulamasına belli bir tanım getirerek sivil itiaatsizlik değil kişisel tercih ve demokratik hak olarak gördük.Serbest kıyafet kararımızı da böyle aldık.
-Nöbet eylemlerine bulunduğumuz  yerlerde destek verdik.Yalnızca geçen yönetim döneminde bu kararları hayata geçiremedik.Bölgesel insiyatiflerle sendikamız üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştı.
      Etkinsizlik geçen 1 yılın ardından yeniden sorumlulukla sizlerle birlikteyiz.Yeni yönetimde bulunan tüm arkadaşlarımız görevlerini kimseyi ötekileştirmeden gökkuşağının 7 rengi misali haksızlığa uğrayan eğitim çalışanlarının yanında mücadele etmeye bu mücadeleyi kimsenin siyasi görüşü ve kimliğine bakmadan koşulsuz yerine getirmeye söz vermiştir.Bu nedenle ayağımızın tozu ile 15 Temmuz 2015 tarihinde Bakanımızın davetlisi olarak Ankara Başkent Öğretmenevi'nde  sizleri temsilen yemeğe katıldık.Sendikamızı sınırlı üyeye sahip olmasına karşın kamuoyu ve Bakanlık nezdinde belli bir yer edindiği bizleri geleceğimiz adına onurlandırmıştır.Ayrıca burada acil eğitim sorunlarımız adına Müsteşarımız Yusuf TEKİN'e hazırladığımız çözüm odaklı dosyamızı takdim ettim.Sendikamız siyaset üstü bir anlayışa sahiptir.Bu nedenle  tüm eğitim çalışanlarının sendikasıdır.Kimsenin arka bahçesi olmadı ve olmayacaktır.Eğitim sorunlarımız ile özlük haklarımız adına daima etkili ve nitelikli şekilde yoluna devam edecektir.2015-2016 yılında proje üreten bir sendika olacağız.Üyelerimizin moral açısından da dinlenebilecekleri aktiviteler düzenlemeyi planlamaktayız.
     Amaç edindiğimiz hedeflere ulaşmak için fikirlerimizi nerede olursak olalım paylaşalım.Bizlere istediğiniz her an sendika mail, facebook adreslerimiz ve telefonlarımız ile ulaşabilirsiniz.
       Sevgiyle ve sağlıkla kalınız.Kurban bayramınızı bu vesileyle kutlarım.Görüşmek üzere.