ANASAYFA >> SENDİKAL TEKELLEŞMEYE KARŞI EYLEMDEYİZ!


NİHAT AYDIN
Genel Başkan

SENDİKAL TEKELLEŞMEYE KARŞI EYLEMDEYİZ!
16 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da saat:12:45'te sendika ağalarına,yetkili sarı sendika ve ortağının antidemokratik uygulamaları,kazanılmış sendikal haklarımızı yok etmek adına çaba sarfettikleri ve sendika tekelini uygulamaya koymak adına yaptıkları toplu görüşmede ulaştıkları satış sözleşmesine karşı özellikle   bağımsız siyaset üstü sendikacılık yapan kamu sendikalarını yok etmeye çalışmalarına,%1 baraj uygulamasına karşı en doğal haklarımızı kullanarak Kamu Sendikaları Platformuçatısı altında basın açıklamalı tüm platform üyesi sendikalarımızla birlikte eylem yapacağız.

Bilindiği gibi uzun yıllardır yetkili sarı sendikanın hep hayalimizdi dedikleri ve daha öncede yasal olarak uygulamaya çalıştıkları bu durum Danıştay tarafından Emsal niteliğinde açılan davalarla durdurulmuştu.Anayasa ve ILO sözleşmelerine aykırı olan%1baraj antidemokratik olduğu kadar,sendikal mücadelenin kazanımlarınada büyük bir darbe olacaktır.Gerçekte hangi sendika olursa olsun hak arayışı için,çalışanların haksızlıkların karşı durmak için,onların hak kazanımları için karşılaştıkları sorunlarda hukuksal destek vermek ve sendika olarak onların yanında maddi-manevi olarak durmak için vardır.Yetkili sarı sendika ve ortağı ise tamamen işbirlikçisi oldukları düzenden memurun,çalışanların ve işçilerin haklarını yok etmek, onların değil çalışma koşulları yada emek değerlerini, maaşlarını yaşanabilir bir seviye çıkartmak olsun
.Yani tam tersine sahte bir sendikacılık ,kandırmayalım oyunu içerisinde toplu görüşmeler de ne memurun yüksek enflasyon karşısında edilmesine dur diyebilirler.. Ne de bunun için gayret gösterebildiler...Aslında memuru ve üyelerini kandırmak,algı operasyonu yapmak adına rüşvet niteliğinde onursuzca bir oyuna girip diğer sendika çalışanlarının haklarına girdiler.Bu ne bir sendikal mücadeleye girer,ne bir ahlaka ve etik davranmaya girer.Yaptıkları aldatmaca %1 barajı ile yeni oluşabilecek sendikal hareketlere, örgütlenmelere bir darbe olduğu gibi var olan bağımsız olarak yıllardır türlü zorluklarla mücadele eden sendikalarıda yok etme adınadır.Böykelikle üyelerinde memnun madıkları onların kayıplarını ,istifalarını,başarısızlıklarını örtmek adına %1 baraj olayına girip kendi üyelerine 3 ayda bir ödenecek 400 TL toplu görüşme primini getirmişler diğer sendikalı üyelerin bundan yararlanmalarını engellemek için tekelci sendikacılık olduklarını da bir nevi bu olayla tescillemişletdir.
Bu nedenle bizler tüm onurlu kamu sendikaları olarak bir platform altında birleşerek bu antidemokratik uygulanmaya sokulacak %1 barajına karşıyız.Bunun için elimizden ne geliyorsa demokrasimiz adına hem hukuksal alanda hemde kamuoyuna sesimizi duyurmak adına sürekli olarak etkinliklerde,eylemlikiklerde olacağız.Birleşe birleşerek kazanacağız...Bu bağlamda bizleri destekleyen,hak veren üyelerimiz ile dostlarımızı Kamu Sendikaları Platformu'nda  16 Eylül 2021 Perşembe günü eylem birlikteliğimizde görmek istiyoruz.Sevgi ve selamlarımla...