24 KASIM ÖNCESİ TALEPLERİMİZİ YİNELİYORUZ!

   

Geçen yıl 24 Kasım öncesi belirttiğimiz taleplerden ancak kısmi düzeyde bir kazanım olmuştur.Bu nedenle taleplerimizi yineliyoruz!

24 KASIM ÖNCESİ TALEPLERİMİZ!
KAMUOYUNA DUYURULUR!
http://www.egitimsozsen.org/haberdetay.php?id=758

24 Kasım öncesi sendikamız basın açıklaması yaptı. Her 24 Kasım'da yıllardır yetkililer tarafından öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına boş vaatler yapılmaktadır. Bu nedenle sendikamız Eğitim Söz-Sen MYK ekibi kamuoyuna bir basın açıklaması yaparak 24 Kasım Öncesi taleplerini sıraladı;

Yapılan açıklamada şunlara değinildi;

1-3600 Ek göstergenin verilmesini;(Sözü verildi fakat henüz resmiyet kazanmadı.)

2-5 yıla 1 yıpranma payının verilmesi ve emekliliğe sayılması,

3-Yüzdelik vergi diliminin memurlardan kaldırılmasını,

4-Günümüzde öğretmen maaşlarının ihtiyaçları karşılamadığı ve enflasyon karşısında iyice eridiği aşikardır. Bu nedenle maaşların makul bir seviyeye çıkartılmasını,

5-Alo 147 gereksiz şikayetlerle meşgul edilmekte, önüne gelen keyfi şikayetlerde bulunmakta böylece öğretmene açık bir mobbing yapılmakta olup öğretmen kendi asli görevini yapamamaktadır. Bunun için Alo 147'nin derhal kapatılmasını,(Alo 147 kapatıldı.)

6-Emekli öğretmenlerin maaşları ile çalışanlar arasında da oldukça fark vardır. Emekli öğretmenler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadırlar. Emekli maaşlarının da yaşanabilir düzeye çıkartılmasını,

7-Sözleşmeli öğretmenlik daha önce uygulanmış ve iflas etmiştir. Bu nedenle sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesini ve kadro hükmünde tüm özlük haklarıyla birlikte kadroya geçirilmelerini,

8-Öğretmenlere en az yılda bir (24 Kasım'larda olabilir)ikramiye maaş verilmesini,

9-Ulaşımı ve trafiği zor olan yerlerde ulaşım yardımı ile konut yardımının yapılmasını,

10-Tüm öğretmenlerimizin öncelikle tüm toplum nezdinde saygınlıklarının yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmaların bir an önce yapılmasını,

11-Pilot olarak uygulanmaya konulan ve resmi gazetede yayımlanan ''Öğretmen Strateji Belgesi''nin kaldırılmasını, (Şuan durduruldu.Yeniden başlatılması yada uygulanması konusu belirsiz...)


12-Yeni uygulanacak rehberlik hizmetleri yönetmeliğinin kaldırılmasını , (Şuan uygulaması durduruldu.)

TÜM EĞİTİM EMEKÇİLERİ VE ÖĞRETMENLERİMİZ ADINA TALEP ETMEKTEYİZ...

NOT: Bu talepler için sendikamız T.B.M.M. nezdinde çalışmalara ve talepler için imza kampanyası başlatmaya hazırlanmaktadır. Tüm eğitim çalışanlarını sendikamıza destek vermeye çağırıyoruz.


                                                                    EĞİTİM SÖZ-SEN
                                                  ( Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

                                                                                      MYK

 Not: Kırmızı renkte belirttiğimiz talepler MEB tarafından ya durdurulmuş yada şimdilik askıya alınmıştır.3600 ek göstergeye seçim öncesi söz verilmiş fakat halen resmi bir nitelik kazanmamıştır. Alo 147 kaldırılmıştır. Öğretmen strateji belgesi şuan durdurulmuştur.Kısmi de olsa kazanımlar olmuştur fakat çok yetersizdir. Tüm taleplerimiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Özellikle  24 Kasım 'da  saygınlığımızın yeniden kazandırılmasını,TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon farkının en az % 25 oranda maaşlarımıza yansıtılmasını,3600 ek göstergenin resmiyet kazanmasını, 5 yıla 1 yıpranma payının verilip emekliliğe sayılmasını,öğretmenlere 1 maaş ikramiye ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının tamamen kaldırılmasını, eğitim adına gerçekçi projeleri yeni Bakanımız’dan yürürlüğe konulmasını acil olarak duymak istiyoruz.

 

Eklenme Tarihi: 21-11-2018