24 KASIM ÖNCESİ TALEPLERİMİZ!KAMUOYUNA DUYURULUR!

   

  24 Kasım öncesi sendikamız basın açıklaması yaptı. Her 24 Kasım'da yıllardır yetkililer tarafından öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına boş vaatler yapılmaktadır. Bu nedenle sendikamız Eğitim Söz-Sen MYK ekibi kamuoyuna bir basın açıklaması yaparak 24 Kasım Öncesi taleplerini sıraladı;

Yapılan açıklamada şunlara değinildi;

1-3600  Ek göstergenin verilmesini,

2-5 yıla 1 yıpranma payının verilmesi ve emekliliğe sayılması,

3-Yüzdelik vergi diliminin memurlardan kaldırılmasını,

4-Günümüzde öğretmen maaşlarının ihtiyaçları karşılamadığı ve enflasyon karşısında iyice eridiği aşikardır. Bu nedenle maaşların makul bir seviyeye çıkartılmasını,

5-Alo 147 gereksiz şikayetlerle meşgul edilmekte, önüne gelen keyfi şikayetlerde bulunmakta böylece öğretmene açık bir mobbing yapılmakta olup öğretmen kendi asli görevini yapamamaktadır. Bunun için Alo 147'nin derhal kapatılmasını,

6-Emekli öğretmenlerin maaşları ile çalışanlar arasında da oldukça fark vardır. Emekli öğretmenler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadırlar. Emekli maaşlarının da yaşanabilir düzeye çıkartılmasını,

7-Sözleşmeli öğretmenlik daha önce uygulanmış ve iflas etmiştir. Bu nedenle sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesini ve kadro hükmünde tüm özlük haklarıyla birlikte kadroya geçirilmelerini,

8-Öğretmenlere en az yılda bir (24 Kasım'larda olabilir)ikramiye maaş verilmesini,

9-Ulaşımı ve trafiği zor olan yerlerde ulaşım yardımı ile konut yardımının yapılmasını,

10-Tüm öğretmenlerimizin öncelikle tüm toplum nezdinde saygınlıklarının yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmaların bir an önce yapılmasını,

11-Pilot olarak uygulanmaya konulan ve resmi gazetede yayımlanan ''Öğretmen Strateji Belgesi''nin kaldırılmasını,

12-Yeni uygulanacak olan rehberlik hizmetleri yönetmeliğinin kaldırılmasını,

      TÜM EĞİTİM EMEKÇİLERİ VE ÖĞRETMENLERİMİZ ADINA TALEP ETMEKTEYİZ...


NOT: Bu talepler için sendikamız T.B.M.M. nezdinde çalışmalara ve talepler için imza kampanyası başlatmaya hazırlanmaktadır. Tüm eğitim çalışanlarını sendikamıza destek vermeye çağırıyoruz.

 

 

                                                                                    EĞİTİM SÖZ-SEN

                                                         ( Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

                                                                                            MYK

 

Eklenme Tarihi: 19-11-2017